Įmonių bankroto administravimas

Bankroto institutas yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kurio pagalba siekiama užtikrinti ekonomikos gyvybingumą bei pašalinti iš apyvartos nemokias įmones. Įmonė yra nemoki, kai nevykdo įsipareigojimų ir pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

Įmonės kreditorius gali, o įmonės akcininkas (savininkas) arba įmonės direktorius dažnai privalo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei tuo atveju, jeigu įmonė laiku nemoka darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų, laiku nemoka už gautas prekes, atliktus darbus (paslaugas), negrąžina kreditų ir nevykdo kitų sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų, laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių ir kt.

Įmonės bankroto byloje teismo paskirtas bankroto administratorius atlieka veiksmus, sudarančius pagrindą išregistruoti bankrutavusią įmonę iš juridinių asmenų registro.